materiaal a 28 traductions en 7 langues

traductions de materiaal

NL FR Français 5 traductions
NL EN Anglais 4 traductions
NL ES Espagnol 3 traductions
  • material (n) [constructie, werktuigen, voorwerpen] {m}
  • cosas (n) [werktuigen] {f}
  • sustancia (n) [voorwerpen] {f}
NL DE Allemand 6 traductions
NL IT Italien 4 traductions
NL PT Portugais 3 traductions
NL SV Suédois 3 traductions
  • material (n) [werktuigen, constructie, voorwerpen] {n}
  • stoff (n) [voorwerpen] {n}
  • ämne (n) [voorwerpen] {n}