uxoricide a 9 traductions en 5 langues
Aller à Traductions

traductions de uxoricide

FR EN Anglais 1 traduction
  • uxoricide (n) [a man who kills his wife] (n)
FR IT Italien 2 traductions
FR DE Allemand 2 traductions
FR PT Portugais 2 traductions
FR RU Russe 2 traductions