aliquote a 4 traductions en 3 langues
Aller à Traductions

traductions de aliquote

FR IT Italien 1 traduction
  • aliquota (n int adv) [portion] (adj n v)
FR DE Allemand 2 traductions
FR PT Portugais 1 traduction