admiratif a 12 traductions en 7 langues
Aller à Traductions

traductions de admiratif

FR EN Anglais 1 traduction
  • admiring (a) [général, feeling or showing admiration]
FR ES Espagnol 3 traductions
  • admirativo [feeling or showing admiration, général]
  • de [feeling or showing admiration]
  • que adora (a) [général]
FR IT Italien 2 traductions
FR DE Allemand 1 traduction
FR PT Portugais 3 traductions
FR NL Néerlandais 1 traduction
FR SV Suédois 1 traduction