despelotado a 5 traductions en 4 langues
Aller à Traductions

traductions de despelotado

ES FR Français 1 traduction
ES IT Italien 1 traduction
ES NL Néerlandais 1 traduction
  • ruw (adj) [not neat or regular]
ES RU Russe 2 traductions