Kopfball a 23 traductions en 10 langues
Aller à Traductions

traductions de Kopfball

DE FR Français 3 traductions
DE EN Anglais 1 traduction
  • header (n) [Sportarten - Fußball, Sport]
DE ES Espagnol 2 traductions
DE IT Italien 1 traduction
DE PT Portugais 2 traductions
DE NL Néerlandais 2 traductions
DE SV Suédois 1 traduction
  • nick (n) [Sportarten - Fußball, Sport] (u)
DE RU Russe 1 traduction
DE FI fi 3 traductions